اخبار و تازه ها
  • اولين همايش استاني و سومين همايش دانشگاهي قرآن پژوهشي و طب
    اولين همايش استاني و سومين همايش دانشگاهي قرآن پژوهشي و طب دراسفند ماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود با همكاري دانشگاه علوم قرآني و دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود برگزار مي گردد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه